10/03/2021 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo thu quá Long Vũ Lý tướng quân thư trai
早秋過龍武李將軍書齋

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 08:21

 

Nguyên tác

高樹蟬聲秋巷裏,
朱門冷靜似閒居。
重裝墨畫數莖竹,
長著香熏一架書。
語笑侍兒知禮數,
吟哦野客任狂疏。
就中愛讀英雄傳,
欲立功勳恐不如。

Phiên âm

Cao thụ thiền thanh thu hạng lý,
Chu môn lãnh tĩnh tự nhàn cư.
Trùng trang mặc hoạ sổ kinh trúc,
Trường trước hương huân nhất giá thư.
Ngữ tiếu thị nhi tri lễ sổ,
Ngâm nga dã khách nhậm cuồng sơ.
Tựu trung ái độc anh hùng truyện,
Dục lập công huân khủng bất như.

Dịch nghĩa

Tiếng ve kêu trên cây cao trong ngõ thu
Cửa son vắng vẻ giống nơi ở nhàn
Mấy cành trúc tô đậm trong bức tranh mực
Một giá sách hương thơm xông lên mãi
Trẻ hầu nói cười rất lễ phép
Khách thôn dã ngâm nga tính hơi ngông
Nói chung thích đọc truyện anh hùng
Muốn lập công nhưng chắc không bằng

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngõ thu lộng tiếng ve ngân,
Cửa son vắng vẻ chốn nhàn cách riêng.
Mấy cành trúc đậm trong tranh,
Một hàng giá sách thoảng hương bốn bề.
Trẻ cười nói tỏ lễ nghi,
Ngâm nga vài tiếng khách quê ngông cuồng.
Tựu trung thích truyện anh hùng,
Công danh muốn lập, sợ không được bằng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Tảo thu quá Long Vũ Lý tướng quân thư trai