23/10/2021 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 18:01

 

Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu
Ra công báo đáp ít nhiều phận con
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu