07/08/2020 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Nguyễn gặp tiên trong động

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 18:27

 

Khói tỏa xanh xanh bóng tịch dương,
Cỏ hoa chào khách khéo đưa đường.
Mây che cửa chim bay hết,
Suối thay cầm tiếng nhặt xoang.
Sông có bích đào non nước dẫy[1],
Cõi nhiều hồng hạnh tháng ngày trường.
Cánh hoa dầu chẳng người tiên rước,
Chó sủa âu là hẳn ấy làng.
[1] Đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Lưu Nguyễn gặp tiên trong động