24/07/2021 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị Trường An Quân
示長安君

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 09:15

 

Nguyên tác

少年離別意非輕,
老去相逢亦愴情,
草草杯盤供笑語,
昏昏燈火話平生。
自憐湖海三年隔,
又作塵沙萬里行。
欲問後期何日是,
寄書應見雁南征。

Phiên âm

Thiếu niên ly biệt ý phi khinh,
Lão khứ tương phùng diệc sảng tình.
Thảo thảo bôi bàn cung tiếu ngữ,
Hôn hôn đăng hoả thoại bình sinh.
Tự liên hồ hải tam niên cách,
Hựu tác trần sa vạn lý hành.
Dục vấn hậu kỳ hà nhật thị,
Kỳ thư ưng kiến nhạn nam chinh[1].

Dịch nghĩa

Biệt ly hồi trẻ cũng không phải dễ dàng
Tuổi già gặp lại nhau càng thương
Mâm chén sơ sài để vui câu chuyện
Đèn khi tỏ khi mờ kể chuyện cuộc đời
Tự thấy thương ba năm xa cách hồ biển
Huống lại phải đi xa vạn dặm cát bụi
Muốn hỏi lần sau là ngày nào
Gửi thư về thấy nhạn bay về nam

Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Biệt ly tuổi trẻ nhớ không vừa
Gặp gỡ tình già đã não chưa?
Mâm chén sơ sài ngồi đối mặt
Ngọn đèn leo lắt chuyện ngày xưa
Ba năm hồ hải thương xa cách
Muôn dặm hồng trần lại tiễn đưa
Ướm hỏi bao giờ là hậu hội
Về nam cánh nhạn sẽ đem thơ.
Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 619. Trường An Quân là em gái lớn của Vương An Thạch, tên là Văn Thục, vợ của thị lang bộ Công Trương Khuê, được phong Trường An huyện quân (huyện quân là phong hiệu cho mẹ hoặc vợ của quan viên ngũ phẩm). Bài thơ này làm vào năm Gia Hựu thứ 5, trước khi tác giả đi sứ sang nước Liêu. Anh em xa cách nhiều năm, khó có lần hội tụ, sau hội tụ lại phải chia tay để đi xa vạn dặm.

Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Tô Đông Pha, NXB Văn hoá Thông tin, 2003
[1] Tô Vũ nhà Hán bị giữ lại ở Hung Nô, từng dùng thư lụa buộc vào chân nhạn bay đến sân triều đình Hán. Tác giả đi sứ Liêu nên dẫn lại chuyện xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Thị Trường An Quân