28/10/2020 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 14:07

 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Ai vô xứ Nghệ thì vô...
Khảo dị:
Đường vô xứ Nghệ rành rành,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Ai vô xứ Nghệ thì vô...
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng.
Đường vô xứ Huế quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ.
Ai vô xứ Huế thì vô...
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường vô xứ Nghệ quanh quanh