20/07/2024 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống An Nam Bùi đô hộ
送安南裴都護

Tác giả: Quyền Đức Dư - 權德輿

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2018 22:59

 

Nguyên tác

忽佩交州印,
初辭列宿文。
莫言方任遠,
且貴主憂分。
迥轉朱鳶路,
連飛翠羽群。
戈船航漲海,
旌旆卷炎雲。
絕徼褰帷識,
名香夾轂焚。
懷來通北戶,
長養洽南薰。
暫歎同心阻,
行看異績聞。
歸時無所欲,
薏苡或煩君。

Phiên âm

Hốt bội Giao Châu ấn,
Sơ từ liệt túc văn.
Mạc ngôn phương nhậm viễn,
Thả quý chủ ưu phân.
Quýnh chuyển Chu Diên lộ,
Liên phi thuý vũ quần.
Qua thuyền hàng trướng hải,
Tinh bái quyển viêm vân.
Tuyệt kiêu khiên duy thức,
Danh hương giáp cốc phần.
Hoài lai thông bắc hộ,
Trường dưỡng hợp nam huân.
Tạm thán đồng tâm trở,
Hành khan dị tích văn.
Quy thì vô sở dục,
Ý dĩ[1] hoặc phiền quân.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Bổng đeo Giao Chỉ ấn,
Bằng bối tạm chia tay.
Quan nhiệm dù xa cách.
Chúa lo mừng được thay.
Chu Diên đường khuất khúc,
Phỉ tuý bay liền bầy.
Thuyền đội vượt sóng biển,
Sinh kỳ cuốn khói mây,
Cõi xa vén màn thấy,
Hang núi khói hương bay.
Bắc Việt mừng yên vỗ,
Nam huân sách đức dày.
Bạn thân than tạm biệt,
Công lạ chờ có ngày.
Ý dĩ quà bên ấy,
Ngày về, dám phiền ai.
Sách An Nam chí lược chép tên Bùi đô hộ là Bùi Thái 裴秦.

[1] Mã Viện lúc ở Giao Chỉ, thường ăn hạt ý dĩ để thân thể được nhẹ nhàng, giảm dục và chống lại chướng khí. Hạt ý dĩ ở phương nam to, Viện muốn đem về trồng. Khi rút quân, Viện cho chở về một xe, người bấy giờ cho là Viện chở châu ngọc ở phương nam về, bọn quyền quý nhìn vào. Viện bấy giờ được vua yêu, nên không để ý tới. Sau khi Viện chết, có người dâng thư cáo về việc này, cho là xe trước đây chở Viện về toàn là châu ngọc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quyền Đức Dư » Tống An Nam Bùi đô hộ