27/10/2021 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng ve

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2016 17:22

 

Chợt thức với tiếng gà xóm vắng
Mảnh trăng gầy rụng xuống sau non
Con ve muộn ru mùa hạ cũ
Nghe thật buồn chẳng lúc nào hơn
Nguồn: Mùa bấc biển (thơ), Đoàn Thuận, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Tiếng ve