20/08/2019 23:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê phụ thán kỳ 08

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:26

 

Kiếp tái sinh may có gặp không?
Kiếp này đành phụ với non sông.
Chiêm bao lẩn thẩn theo chơn bướm[1],
Tin tức bơ vơ lạc cánh hồng[2].
Tính tới tính lui thân cá chậu,
Lo quanh lo quẩn phận chim lồng.[3]
Đã không chung hưởng thì thôi chớ,
Sao nỡ xa nhau, chồng hỡi chồng?
Viết ở Ba Kè tháng 5 năm 1919 dương lịch.
Chú thích của chính tác giả.

Nguồn: Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, Phan Đình Liễu, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ
[1] Khi xưa có câu "Hồ điệp mông trung gia vụ Lý" (bảy chữ Nho) = (Trong giấc bướm nhà xa muôn dặm). Nhưng đây ý nói hễ ngủ thì chiêm bao thấy chồng con luôn luôn.
[2] Ngày xưa người ta gọi thơ từ thường dùng cánh chim Hồng Nhạn (Ngỗng trời) đưa đi.
[3] Ý nói người ta bó buộc như cá trong chậu, chim trong lồng khó mà thoát thân cho thong thả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán kỳ 08