11/08/2020 15:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê phụ thán bài 08

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:26

 

Kiếp tái sinh may có gặp không?
Kiếp này đành phụ với non sông.
Chiêm bao lẩn thẩn theo chơn bướm[1],
Tin tức bơ vơ lạc cánh hồng[2].
Tính tới tính lui thân cá chậu,
Lo quanh lo quẩn phận chim lồng.[3]
Đã không chung hưởng thì thôi chớ,
Sao nỡ xa nhau, chồng hỡi chồng?
Viết ở Ba Kè tháng 5 năm 1919 dương lịch.
Chú thích của chính tác giả.

Nguồn:
1. Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, Phan Đình Liễu, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
[1] Khi xưa có câu “Hồ điệp mông trung gia vụ Lý” (Trong giấc bướm nhà xa muôn dặm). Nhưng đây ý nói hễ ngủ thì chiêm bao thấy chồng con luôn luôn.
[2] Ngày xưa người ta gọi thơ từ thường dùng cánh chim Hồng Nhạn (Ngỗng trời) đưa đi.
[3] Ý nói người ta bó buộc như cá trong chậu, chim trong lồng khó mà thoát thân cho thong thả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán bài 08