18/08/2022 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu phó sách đề vịnh chi nhị
又副冊題詠之二

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 17:06

 

Nguyên tác

枉自溫柔和順,
空云似桂如蘭;
堪羨優伶有福,
誰知公子無緣。

Phiên âm

Uổng tự ôn nhu hoà thuận,
Không vân tự quế như lan;
Kham tiện ưu linh[1] hữu phúc,
Thuỳ tri công tử vô duyên.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Nhũn nhặn thuận hòa uổng cả,
Lan thơm, quế ngát, thừa thôi.
Khen cho ưu linh phúc tốt,
Ngờ đâu công tử duyên ôi!
[1] Con hát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Hựu phó sách đề vịnh chi nhị