19/01/2022 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 59
59

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/05/2011 08:12

 

Nguyên tác

None needs be thrust aside to make room for you.
When love prepares your seat she prepares it for all.
Where the earthly King appears, guards keep out the crowd, but when you come, my King, the whole world comes in your wake.

Bản dịch của Song Tuyết

Chẳng ai bị gạt đi để dành chỗ cho người.
Khi tình yêu dành chỗ cho người, nó đã dành cho tất cả.
Khi những bậc quân vương trần tục giá lâm, vệ binh xua đuổi đám đông, nhưng khi người đến, hoàng thượng của tôi, cả thế gian nối gót theo người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 59