22/05/2024 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư Hồ Dương tiên sinh bích
書湖陽先生壁

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2008 01:54

 

Nguyên tác

茅檐長掃淨無苔,
花木成畦手自栽。
一水護田將綠繞,
兩山排闥送青來。

Phiên âm

Mao thiềm trường tảo tịnh vô đài,
Hoa mộc thành huề thủ tự tài.
Nhất thuỷ hộ điền tương lục nhiễu,
Lưỡng sơn bài thát tống thanh lai.

Dịch nghĩa

Hiên cỏ năng quét rêu không mọc,
Từng đám hoa cây tự tay trồng.
Một dòng nước biếc ôm quanh ruộng,
Hai núi màu xanh dịu hắt sang.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Rêu không một sợi trước thềm gianh,
Hoa mộc hàng hàng tự cắm thành.
Dẫn nước kênh đào vây ruộng lúa,
Núi vừa mở cổng đón màu xanh.
Tiêu đề trong Thiên gia thi chép là Mao thiềm 茅檐 (Thềm cỏ gianh).

Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh Công văn tập quyển 68. Hồ Âm tiên sinh là biệt hiệu của ẩn sĩ Dương Phùng Đức. Khi Vương An Thạch lui về ở Kim Lăng là hàng xóm của Dương. Hai câu cuối hình tượng ví dụ sinh động, dùng từ tạo câu đắt. Diệp Mộng Đắc trong Thạch lâm thi thoại nói: luật dùng trong thơ Vương An Thạch rất nghiêm, nhất là tinh về hai vế đối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Thư Hồ Dương tiên sinh bích