26/06/2021 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc nhật ức sơn trung
落日憶山中

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2014 09:39

 

Nguyên tác

雨後煙景綠,
晴天散餘霞。
東風隨春歸,
發我枝上花。
花落時欲暮,
見此令人嗟。
愿遊名山去,
學道飛丹沙。

Phiên âm

Vũ hậu yên cảnh lục,
Tình thiên tản dư hà.
Đông phong tuỳ xuân quy,
Phát ngã chi thượng hoa.
Hoa lạc thì dục mộ,
Kiến thử linh nhân ta.
Nguyện du danh sơn khứ,
Học đạo phi đan sa.

Dịch nghĩa

Sau cơn mưa, cảnh sương khói thành màu xanh lá cây,
Trời trong, ráng cũng tan.
Gió đông theo mùa xuân trở lại,
Ta thấy hoa nở trên cành.
Hoa rụng vào lúc buổi chiều,
Thấy thế ai cũng than.
Nguyện vào núi có thày nổi tiếng,
Theo học phép bay và luyện thuốc đan sa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau cơn mưa thành xanh cảnh khói
Trời trong veo ráng cũng tan rồi
Gió đông theo dáng xuân tươi
Làm hoa đua nở vui cười trên cây
Nhưng hoa rụng lúc ngày vừa hết
Làm người than cho kiếp hoa tàn
Nguyện vào thăm chốn núi non
Tìm thày học cách bay còn luyện đan

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Lạc nhật ức sơn trung