28/11/2021 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Tam Hương thi
和三鄉詩

Tác giả: Vương Chúc - 王祝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 13:50

 

Nguyên tác

女兒山前嵐氣低,
佳人留恨此中題。
不知雲雨歸何處,
空使王孫見即迷。

Phiên âm

Nữ Nhi[1] sơn tiền lam khí đê,
Giai nhân lưu hận thử trung đề.
Bất tri vân vũ quy hà xứ,
Không sử vương tôn kiến tức mê.

Dịch nghĩa

Khí lam hạ thấp trước núi Nữ Nhi,
Người đẹp đề thơ tả nỗi hận.
Không biết bà theo mây mưa về xứ nào,
Để cho con vua cháu chúa mê mẩn tâm thần.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Nữ Nhi khí lam hạ thấp
Người đẹp đề nỗi hận thành thơ
Về đâu người hỡi bây giờ
Con vua cháu chúa ngẩn ngơ trông tìm
Bài thơ này hoạ lại bài của Lý Lộng Ngọc đề trên vách trạm dịch Tam Hương.

[1] Núi ở phía tây huyện Nghi Xương, tỉnh Hà Nam, tục gọi là Thạch Kê sơn. Tam Hương là tên đất phụ cận Nữ Nhi sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Chúc » Hoạ Tam Hương thi