02/12/2020 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Nghĩa Lư bài 2

Tác giả: Phạm Thái - 範泰

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/12/2018 00:04

 

Cuồn cuộn xe mây kíp ruổi giong,
Dễ mà theo hỏi chốn hành tung.
Khêu sầu chín khúc chùng dây sắt,
Diễn thảm năm canh quạnh giọt đồng.
Niêm đảo mơ màng hồi thú cổ,
Sinh tiêu văng vẳng tiếng thiền chung.
Huyền thương ví chẳng thù hồng phấn,
Chi kiếp trần hoàn trả chửa xong!
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thái » Đề Nghĩa Lư bài 2