23/03/2023 15:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa đêm

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 09/10/2009 01:38

 

Vì sao hè cách xa em
Trời lại đổ mưa về sáng?
Vì sao em đà đi vắng
Anh còn chịu trận mưa đêm?
Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Mưa đêm