16/05/2021 06:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia Tắc trung phi nhi tây (Thẩm vãng điếu thiếu bảo công cố hữu hậu tuyệt) kỳ 1
嘉則衷緋而西(沈往吊少保公故有後絕)其一

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2020 09:53

 

Nguyên tác

最宜才子著紅衫,
萬里青天坐片帆。
何似雪深將酒伴,
看君題字萬重岩。

Phiên âm

Tối nghi tài tử trứ hồng sam,
Vạn lý thanh thiên toạ phiến phàm.
Hà tự tuyết thâm tương tửu bạn,
Khan quân đề tự vạn trùng nham.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tài tử đẹp thay mặc áo hồng,
Thuyền theo trời nước vạn dặm rong.
Tình sâu như tuyết đưa bạn rượu,
Vách núi in đầy thơ của ông.
Gia Tắc tức Thẩm Minh Thần 沈明臣, tự Gia Tắc, bạn của Từ Vị. Thiếu bảo công tức Hồ Tôn Hiến 胡宗憲, được Minh Thế Tông phong làm Binh bộ thượng thư năm 1560 khi 39 tuổi vì có công đánh giặc Oa 倭寇, bắt được Uông Trực 汪直, năm sau 1561 gia thêm hàm Thiếu bảo kiêm Tiết chế tỉnh Giang Tây. Cho nên các quan lại dưới quyền thường gọi là Thiếu bảo công hoặc Hồ công.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Gia Tắc trung phi nhi tây (Thẩm vãng điếu thiếu bảo công cố hữu hậu tuyệt) kỳ 1