26/09/2023 15:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 7
乾元中寓居同谷縣作歌其七

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:16

 

Nguyên tác

男兒生不成名身已老,
三年饑走荒山道。
長安卿相多少年,
富貴應須致身早。
山中儒生舊相識,
但話宿昔傷懷抱。
嗚呼七歌兮悄終曲。
仰視皇天白日速。

Phiên âm

Nam nhi sinh bất thành danh thân dĩ lão
Tam niên[1] cơ tẩu hoang sơn đạo.
Trường An khanh tướng đa thiếu niên,
Phú quý ưng tu trí thân tảo.
Sơn trung nho sinh cựu tương thức,
Đãn thoại túc tích thương hoài bão.
Ô hô! Thất ca hề, tiễu chung khúc,
Ngưỡng thị hoàng thiên bạch nhật tốc...

Dịch nghĩa

Làm trai sinh ra chưa nên danh thân đã già
Ba năm đói chạy khắp nẻo núi hoang.
Bọn khanh tướng ở Trường An đa phần còn trẻ
Nên sớm đem thân vào chốn giàu sang.
Bọn làng nho quen biết cũ đều ở núi non
Thường bàn chuyện xưa, thương cho chí lớn.
Hỡi ôi! Hát bài thứ bảy, tiếng hát buồn đã dứt,
Ngẩng trông trời cao, mặt trời trắng đi qua nhanh...

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thân già nghĩ thẹn tiếng làm trai
Lặn lội ba năm vẫn đói dài
Khanh tướng Trường An nhiều giới trẻ
Sớm đem thân thế chốn giàu chơi.
Làng nho quen tiếc thương hoài bảo
Bàn chuyện xa xưa ẩn núi đồi.
Khúc bảy hỡi ôi! lời hát dứt
Ngẩng trông trời, hỡi! mặt trời quay.
(Năm 759)

[1] Từ năm Chí Đức thứ 2 (757) đến năm Càn Nguyên thứ 2 (759).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 7