29/11/2021 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viễn sầm yên thụ
遠岑煙樹

Tác giả: Ngô Phúc Lâm - 吳福臨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 23:01

 

Nguyên tác

石坐西臨隔岸阡,
隴頭遙望更蒼猶。
誰將翠黛痕重障,
辰似寒藍襯遠天。
特地忽疑橫架海,
欲圖先自卓凌煙。
適人總在登高處,
惟有巢翁得意專。

Phiên âm

Thạch toạ tây lâm cách ngạn thiên,
Lũng đầu dao vọng cánh thương do.
Thuỳ tương thuý đại ngân trùng chướng,
Thì tự hàn lam sấn viễn thiên.
Đặc địa hốt nghi hoành giá hải,
Dục đồ tiên tự trác lăng yên.
Thích nhân tổng tại đăng cao xứ,
Duy hữu sào ông đắc ý chuyên.

Dịch nghĩa

Lèn đá nằm bên bờ tây, cách bên kia sông là ruộng đồng,
Từ chỗ đồi gò nhìn xa là cả một màn xanh rộng lớn.
Ai đem màu xanh đen vẽ vào các ngọn núi trùng điệp kia,
Khi ấy tựa như dòng sông Lam lạnh lẽo sát bên trời xa.
Cả vùng đất bỗng như gác ngang trên biển.
Muốn vẽ nó tất trước phải tự vượt lên trên cả khói mây.
Lên cao bao giờ cũng khiến người ta vui thích.
Nhưng chỉ có Sào Ông chuyên được đắc ý điều này.

Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Đá dựng bờ  tây cách ruộng đồng,
Non xanh xa ngắm thấy mênh mông!
Pha màu đen xám tô núi biếc.
Trời xa lạnh lẽo sát Lam Giang.
Mặt đất tựa chừng treo gác biển,
Vẽ vầy trưóc phải vượt cao không.
Lên cao thoả chí ai cũng muốn,
Thưòng xuyên đắc ý, chỉ Sào Ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Phúc Lâm » Viễn sầm yên thụ