20/07/2024 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô Tô hoài cổ
姑蘇懷古

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2019 07:45

 

Nguyên tác

夜暗歸雲繞柁牙,
江涵星影雁團沙。
行人悵望蘇臺柳,
曾與吳王掃落花。

Phiên âm

Dạ ám quy vân nhiễu đả nha,
Giang hàm tinh ảnh nhạn đoàn sa.
Hành nhân trướng vọng Tô Đài[1] liễu,
Tằng dữ Ngô vương tảo lạc hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm mờ thuyền phủ sương mây,
Sao soi bóng nước nhạn quây bãi dài.
Buồn trông rặng liễu Tô Đài,
Cùng vua Ngô đã dưới hài quét hoa.
[1] Tức Cô Tô đài, nằm trên núi Cô Tô, tây nam Tô Châu, do vua Ngô Hạp Lư 闔廬 xây dựng thời Xuân Thu (năm 505 trCN). Đời con là Phù Sai 夫差, cho xây dựng thêm rất nhiều trong suốt 5 năm, có Xuân Tiêu cung 春宵宮 rộng lớn, cùng Tây Thi và các cung nữ vui chơi không lo việc nước. Sau Việt vương Câu Tiễn 勾踐 đánh bại, đốt cháy Cô Tô đài, hiện nay còn di chỉ trên núi Linh Nham 靈岩.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Cô Tô hoài cổ