18/01/2021 02:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Địch dũng cảm hứng
糴踴感興

Tác giả: Ngải Tính Phu - 艾性夫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 23:45

 

Nguyên tác

筆耕長餒拙生涯,
何用撐腸著五車。
甚欲療飢難煮字,
可憐不飽費炊砂。
老慚乞米修午牘,
貧欲休糧種棗瓜。
夢里不知時世換,
買珠猶自說京華。

Phiên âm

Bút canh trường nỗi chuyết sinh nha,
Hà dụng sanh tràng trước ngũ xa[1].
Thậm dục liệu cơ nan chử tự,
Khả liên bất bão phí xuy sa.
Lão tàm khất mễ tu ngọ độc,
Bần dục hưu lương chủng tảo qua.
Mộng lý bất tri thời thế hoán,
Mãi châu[2] do tự thuyết kinh hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bút cày, đói chẳng sinh nhai,
Ích gì bụng rỗng ca bài năm xe.
Nấu chữ không hết đói meo,
Phí công nấu đá chỉ treo dạ thừa.
Không cơm ăn giấy buổi trưa,
Bỏ ngũ cốc trồng táo dưa qua ngày.
Trong mơ thời thế đổi thay,
Mua bán ngọc chuyện đặt bày kinh sư.
[1] Năm loại xe vua chúa thời xưa đi, còn gọi là “ngũ lộ” 五輅, gồm ngọc lộ 玉路, kim lộ 金路, tượng lộ 象路, cách lộ 革路, mộc lộ 木路, chỉ vua chúa.
[2] Do chữ “mãi độc hoàn châu” 買櫝還珠, là mua hộp trả bằng ngọc trai, chỉ chuyện không thực tế, chuộng bề ngoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngải Tính Phu » Địch dũng cảm hứng