29/05/2024 22:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ tống Triệu Túng
夜送趙縱

Tác giả: Dương Quýnh - 楊炯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/05/2007 18:06

 

Nguyên tác

趙氏連城璧,
由來天下傳。
送君還舊府,
明月滿前川。

Phiên âm

Triệu thị liên thành bích[1]
Do lai thiên hạ truyền
Tống quân hoàn cựu phủ
Minh nguyệt mãn tiền xuyên.

Dịch nghĩa

Viên ngọc của họ Triệu đáng giá nhiều thành liền
Người ta đồn đại (từ thời Chiến Quốc) tới nay
Tiễn ông trở về nhà cũ
Phía trước dòng sông, trăng sáng vằng vặc.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Triệu có ngọc liên thành
Thiên hạ đã nghe danh
Tiễn ông về phủ cũ
Sáng ngập đầy sông trăng.
[1] Triệu có viên ngọc bích rất quý, vua nước Tần đề nghị đổi 15 thành liền nhau, mà không được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Quýnh » Dạ tống Triệu Túng