29/11/2022 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ tiên tử - Dạ vũ
水仙子-夜雨

Tác giả: Trừ Tái Tư - 徐再思

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 00:17

 

Nguyên tác

一聲梧葉一聲秋,
一點芭蕉一點愁,
三更歸夢三更後。
落燈花,棋未收,
歎新豐孤館人留。
枕上十年事,
江南二老憂,
都到心頭。

Phiên âm

Nhất thanh ngô diệp nhất thanh thu,
Nhất điểm ba tiêu nhất điểm sầu,
Tam canh quy mộng tam canh hậu.
Lạc đăng hoa, kỳ vị thâu,
Thán Tân Phong cô quán nhân lưu.
Chẩm thượng thập niên sự,
Giang nam nhị lão ưu,
Đô đáo tâm đầu.

Bản dịch của Hồ Lãng

Một lá ngô vèo một tiếng thu,
Một tờ chuối tạt một cơn sầu,
Canh ba đẫy giấc canh ba tỉnh.
Bấc lụt đèn tàn cờ vẫn đánh,
Ngán thay quán lẻ cố lưu nhau.
Trên gối mười năm sự nghiệp,
Giang Nam hai cụ buồn rầu,
Đều gợi nỗi thương đau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trừ Tái Tư » Thuỷ tiên tử - Dạ vũ