27/05/2024 14:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà

Tác giả: Lâm Bô - 林逋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 14:29

 

Nguyên tác

石碾輕飛瑟瑟塵,
乳香烹出建溪春。
世間絕品人難識,
閑對茶經憶古人。

Phiên âm

Thạch niễn[1] khinh phi sắt sắt trần,
Nhũ hương phanh xuất Kiến khê[2] xuân.
Thế gian tuyệt phẩm nhân nan thức,
Nhàn đối "Trà kinh[3]" ức cổ nhân.

Dịch nghĩa

Bàn đá chạy bụi mờ tung dào dạt
Hương trà non như xuân nước Kiến Khê
Phẩm chất tuyệt trên đời người khó biết
Đọc "Trà kinh", ngồi uống nhớ người xưa

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bàn lăn chạy nhẹ bụi tung mờ,
Hương thoát như xuân nước Kiến Khê.
Tuyệt phẩm nhân gian người khó biết,
"Trà kinh" nhàn đọc, nhớ người xưa.
[1] Con lăn bằng đá, dùng để lăn gạo, lăn trà.
[2] Tên sông ở thượng nguồn sông Mân 閩江, do 2 dòng Sùng Dương 崇陽溪 và Nam Phố 南浦溪 hợp lại, nay ở Phúc Kiến.
[3] Do Lục Vũ 陸羽 (733-804) tức Lục Hồng Tiệm 陸鴻漸 viết, gồm 3 quyển. Lục Vũ người Cánh Lăng, Phục Châu, nay là thị trấn Thiên Môn, Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Bô » Trà