02/10/2022 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất lạc sách - Ngoạ bệnh
一絡索-臥病

Tác giả: Bắc Điều Âu Sở - 北條鷗所

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 03:33

 

Nguyên tác

昨夜別離千里
最傷心矣
吟宵煮夢藥爐煙
任小病人無睡
鄰井秋梧葉墜
月明如水
夜深孤雁一聲寒
全不管愁人耳

Phiên âm

Tạc dạ biệt ly thiên lý
Tối thương tâm hĩ
Ngâm tiêu chử mộng dược lô yên
Nhâm tiểu bệnh nhân vô thuỵ
Lân tỉnh thu ngô diệp truỵ
Nguyệt minh như thuỷ
Dạ thâm cô nhạn nhất thanh hàn
Toàn bất quản sầu nhân nhĩ

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đêm trước biệt ly ngàn dặm
Xiết bao thương cảm
Đêm ngâm nung mộng lò hương khói
Bệnh nằm mắt trơ không nhắm
Bên giếng lá ngô rụng lắm
Trăng trong nước thẳm
Đêm khuya vẳng tiếng nhạn kêu sương
Toàn bât chấp người nghe thảm
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bắc Điều Âu Sở » Nhất lạc sách - Ngoạ bệnh