13/08/2022 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu sương

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 18:18

 

Phiên âm

Cô đăng dạ vĩnh lãnh xâm y
Lạc mạc sương hoa táp diện phi
Mao mấn bán tuỳ sầu lý bạch
Mạc tu Thanh Nữ[1] bạn hàn phi

Dịch nghĩa

Đèn lẻ đêm dài, hơi lạnh thấm áo
Lác đác hoa sương bay quanh mặt
Râu tóc một nửa bạc theo nỗi sầu
Chẳng cần Thanh Nữ bạn cùng cửa lạnh

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trời lạnh đèn khuya thấm áo ngoài
Hoa sương lác đác phả quanh người
Nhuốm sầu, râu tóc đôi phần bạc
Cửa lạnh, Nàng Thanh dứt nẻo chơi
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982
[1] Là vị thần của sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu sương