22/01/2022 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sét đánh

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 05/05/2008 04:35

 

Trải mấy mùa đau tim giáp sát
Tình còn sét đánh sập thu lôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Sét đánh