30/11/2021 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư kỳ 1
長相思其一

Tác giả: Đặng Túc - 鄧肅

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2015 08:49

 

Nguyên tác

一重山,
兩重山,
山遠天高煙水寒,
相思楓葉丹。

鞠花開,
鞠花殘,
塞雁高飛人未還,
一簾風月閒。

Phiên âm

Nhất trùng sơn,
Lưỡng trùng sơn,
Sơn viễn thiên cao yên thuỷ hàn,
Tương tư phong diệp đan.

Cúc hoa khai,
Cúc hoa tàn,
Tái nhạn cao phi nhân vị hoàn,
Nhất liêm phong nguyệt nhàn.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Một rặng non
Hai rặng non
Non xa trời thẳm nước mây buồn
Ôi rừng phong úa đỏ

Cúc khi nở
Cúc khi tàn
Nhạn đã về mà chàng chẳng lại
Bên rèm gió trăng xuông
Có nơi chép bài này của Lý Dục 李煜.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Túc » Trường tương tư kỳ 1