29/09/2022 07:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Phan Trọng Mưu
寄潘仲謀

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2020 12:06

 

Nguyên tác

閥閱吾門三世相,
山河故郡昔年兵。
人從別久思同志,
事到時艱愧大名。
老將誰人稱钁鑠,
儒臣何策誓清平。
徘徊五夜心千里,
遙向轅前借一鳴。

Phiên âm

Phiệt duyệt ngô môn tam thế tướng,
Sơn hà cố quận tích niên binh.
Nhân tòng biệt cửu tư đồng chí,
Sự đáo thời gian quý đại danh.
Lão tướng thuỳ nhân xưng quắc thước,
Nho thần hà sách thệ thanh bình.
Bồi hồi ngũ dạ tâm thiên lý,
Dao hướng viên tiền tá nhất minh.

Bản dịch của (Không rõ)

Ba đời khanh tướng nhà ta,
Đạo binh năm trước, sơn hà cõi xưa.
Người đồng chí, nỗi tương tư,
Trông thời thế những riêng như hổ mình.
Nhà nho khôn chước thanh bình,
Nhà tài quắc thước đã đành có ai?
Năm canh lòng những bồi hồi,
Xa xa nay cũng thấu ngoài cửa viên.
Phan Trọng Mưu là người cùng Phan Đình Phùng hưởng ứng Cần Vương. Nhưng sau nghĩa quân của Phan Trọng Mưu đã bị giặc Pháp đánh tan tác, ông phải chạy trốn ra Nam Định. Nghe tin, Phan Đình Phùng viết bài thơ này gửi cho ông để động viên ông giữ khí tiết nhà nho.

Đào Trinh Nhất có đặt nghi vấn là bài thơ này có lẽ của Phan Trọng Mưu gửi cho Phan Đình Phùng, tỏ ý hổ thẹn khi nghe tin Phan Đình Phùng quật khởi tái khởi nghĩa sau khi bị đàn áp.

Nguồn: Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng, Nhà in Mai Lĩnh, 1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Ký Phan Trọng Mưu