10/08/2020 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc sứ ngẫu thành
北使偶成

Tác giả: Phạm Tông Mại - 范宗邁

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 08:00

 

Nguyên tác

野館曾經宿,
吟鞭故少留。
白雲當戶曉,
黃葉滿林秋。
斷雁稀家信,
蹄猿自客愁。
此生休更問,
行止任悠悠。

Phiên âm

Dã quán tằng kinh túc,
Ngâm tiên cố thiểu lưu.
Bạch vân đương hộ hiểu,
Hoàng diệp mãn lâm thu.
Đoạn nhạn hy gia tín,
Đề viên tự khách sầu.
Thử sinh hưu cánh vấn,
Hành chỉ nhậm du du.

Dịch nghĩa

Từng qua đêm ở cái quán đồng nội này,
Cho nên chiếc roi thơ nay tạm dừng lại đây một chốc.
Buổi sáng, mây trắng ngay trước cửa.
Mùa thu, lá vàng đầy rừng.
Cánh nhạn lạc bầy, tin nhà vắng,
Tiếng vượn hú vang, khách tự sầu.
Cuộc đời này thôi đừng hỏi nữa,
Đi hay dừng, phó mặc cho [tương lai] mờ mịt.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Quán quê từng nghỉ lại,
Vó ngựa nay ngừng chơi.
Cửa sớm chăng mây bạc,
Rừng thu ngập lá rơi.
Nhạn thưa tin vắng ngắt,
Vượn hú khách bồi hồi.
Cảnh ngộ thôi đừng hỏi,
Ra sao phó mặc đời.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Tông Mại » Bắc sứ ngẫu thành