25/09/2020 11:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ dạ văn vũ
夏夜聞雨

Tác giả: Tăng Kỷ - 曾幾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hà Như vào 06/01/2013 15:37

 

Nguyên tác

涼風急雨夜蕭蕭,
便恐江南草木彫。
自為丰年喜無寐,
不關窗外有芭蕉。

Phiên âm

Lương phong cấp vũ dạ tiêu tiêu,
Tiên khủng Giang Nam thảo mộc điêu.
Tư vị phong niên hỷ vô mị,
Bất quan[1] song ngoại hữu ba tiêu.

Dịch nghĩa

Gió lạnh thổi, đêm mưa sụt sùi
Chỉ sợ hại cho cây cối Giang Nam
Cứ nghĩ đến năm được mùa, vui không ngủ
Quên mất bên ngoài cửa sổ có hàng chuối

Bản dịch của Hà Như

Gió lạnh, đêm mưa hiu hắt thổi
Giang Nam sợ hại bao cây cối
Chợt lòng nghĩ đến cảnh ngày mùa
Quên mất bên song, tàu lá chuối
Bài này tuyển từ Trà Sơn tập quyển 8, bản Tứ khố toàn thư. Qua bài thơ, tác giả tả tất cả lo buồn đến mừng vui khi nghe tiếng mưa đêm hè. Nếu cả hai loại tâm trạng, nêu ra nỗi lo cho nước cho dân phải lấy cái lo lắng vui vẻ của trăm họ làm cái lo lắng của mình.

[1] Không biết (mưa rơi vào tàu chuối). Hình ảnh này thường được các nhà thơ đưa vào ngâm vịnh, vì phát ra tiếng lộp độp vui tai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tăng Kỷ » Hạ dạ văn vũ