31/01/2023 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một hòn đá (Giông bão tiếp theo giông bão)
Une pierre (Orages puis orages je ne fus)

Tác giả: Yves Bonnefoy

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 01/11/2018 07:44

 

Nguyên tác

Orages puis orages je ne fus
Qu’un chemin de la terre.
Mais les pluies apaisaient l’inapaisable terre,
Mourir a fait le lit de la nuit dans mon cœur.

Bản dịch của Huỳnh Phan Anh

Giông bão tiếp theo giông bão
Tôi chỉ là một con đường của đất
Những mưa làm nguôi đất không nguôi được
Chết đã dọn chiếc giường đêm trong tim tôi
Nguồn: Thơ Yves Bonnefoy , Huỳnh Phan Anh dịch, NXB Hội nhà văn, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yves Bonnefoy » Một hòn đá (Giông bão tiếp theo giông bão)