27/09/2023 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn Hộc Tư lục quan vị quy
聞斛斯六官未歸

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 22:11

 

Nguyên tác

故人南郡去,
去索作碑錢。
本賣文為活,
翻令室倒懸。
荊扉深蔓草,
土銼冷疏煙。
老甘休無賴,
歸來省醉眠。

Phiên âm

Cố nhân nam quận khứ,
Khứ sách tác bi tiền.
Bản mại văn vi hoạt,
Phiên linh thất đảo huyền.
Khinh phi thâm mạn thảo,
Thổ toả lãnh sơ yên.
Lão bãi hưu vô lại,
Qui lai tỉnh tuý miên.

Dịch nghĩa

Bạn cũ đi về quận phía nam,
Về để đòi tiền lập bia.
Nhờ bán văn lấy tiền sinh sống,
Lênh đênh nhà cửa cứ lộn phèo cả lên.
Cửa tre cả dại mọc tràn lan,
Cái vạc nấu bằng đất ít khí thấy có khói bốc.
Già rồi thì thôi đừng có ham hố nữa,
Đi về lo say ngủ kỹ thôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bạn cũ về nam quận,
Tiền khắc bia, kỳ kèo.
Nhờ bán văn để sống,
Lếch thếch, nhà lộn phèo.
Cửa gai cỏ dại lấp,
Vạt đất khói lạnh teo.
Già rồi đừng ham hố,
Đi về say ngủ khoèo.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Văn Hộc Tư lục quan vị quy