06/06/2023 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bám bụi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 07/08/2021 06:27

 

Đã biết chia lìa không định liệu,
mà sao bụi vẫn bám theo nhau?
Lẽ nào duyên cũ trăm năm trước,
sợi tóc người đi vẫn vướng vào?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Bám bụi