27/10/2021 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình lặng

Tác giả: Chân Hội Nghiêm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2017 16:37

 

Có những lúc ta muốn ngồi yên
Ngồi yên mãi mãi
Để làm gì?
- Làm gì ư?
- Đâu cần phải làm gì
Chỉ để được ngồi yên
Bình lặng!
Nguồn: Đôi khi (thơ), Chân Hội Nghiêm, NXB Trẻ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chân Hội Nghiêm » Bình lặng