24/09/2021 12:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở Đồng Đăng

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 14:45

 

Cuộc sống ở đây thuộc về đồng đội
Sao nghĩ về em vẫn da diết khôn cùng
Phút ngoái lại từ cuối trời biên giới
Bỗng gặp đồi Tô Thị sau lưng...
2-1979

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Ở Đồng Đăng