10/12/2021 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sương nguyệt
霜月

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 18:45

 

Nguyên tác

初聞征雁已無蟬,
百尺樓高水接天。
青女素娥俱耐冷,
月中霜裏鬥嬋娟。

Phiên âm

Sơ văn chinh nhạn dĩ vô thiền,
Bách Xích lâu[1] cao thuỷ tiếp thiên.
Thanh Nữ[2], Tố Nga[3] câu nại lãnh,
Nguyệt trung sương lý đấu thiền quyên[4].

Dịch nghĩa

Mới thấy nhạn, ve đã hết kêu rồi
Trên lầu cao trăm xích nhìn nước liền trời
Những thiếu nữ xinh đẹp cùng chịu lạnh
Trong sương dưới trăng đùa giỡn với nhau

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thoáng nhạn bay đi, ve im lời,
Lầu cao Bách Xích nước liền trời.
Những cô gái đẹp dầm sương lạnh,
Dưới ánh trăng cùng đọ sắc chơi!
[4] So sánh sắc đẹp với nhau.
[1] Một ngôi lầu tại phía tây nam huyện thành Linh Thạch, cao hàng trăm thước.
[2] Tức Thanh Tiêu Ngọc Nữ, nữ thần cai quản về sương tuyết. Hoài Nam tử: tháng thứ ba của mùa thu Thanh Nữ xuất hiện, bắt đầu giáng sương tuyết xuống trần.
[3] Tức Hằng Nga, sau đời Hán do kiêng tên Lưu Hằng của Hán Văn Đế nên gọi là Thường Nga. Hằng và Thường đồng nghĩa, luôn luôn, thường thường. Vì ánh trăng vốn màu trắng, nên gọi là Tố, sắc trắng của lụa trắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Sương nguyệt