10/05/2021 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bị thương

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 18:25

 

Đêm say ngủ chợt lăn đùng xuống đất
Bom lân tinh vừa ném trúng chiêm bao
Đi suốt chiến tranh chua lần thương tật
Hai mươi năm sau mới sứt trán u đầu
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Bị thương