02/04/2023 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ru em, em théc cho muồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2017 20:15

 

Ru em, em théc[1] cho muồi,
Để mẹ đi chợ mua vôi têm trầu.
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh.
Các địa danh trong bài đều thuộc Huế, cũng có sách cho là thuộc Thăng Long xưa.

Khảo dị:
Ru con con ngủ cho rồi,
Cho mẹ đi chợ mua vôi têm trầu.
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Nam Phố, mua trầu chợ Dinh.
Nguồn:
1. Trần Việt Ngữ, Thành Duy sưu tầm, Dân ca Bình - Trị - Thiên, NXB Văn học, 1967
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Ngủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ru em, em théc cho muồi