03/04/2023 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn chí
言志

Tác giả: Y Sơn thiền sư - 依山禪師

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2008 02:41

 

Nguyên tác

釣名嗜利,皆如水上浮鷗。
植福種緣,盡是胸中懷寶。

Phiên âm

Điếu danh thị lợi, giai như thuỷ thượng phù âu.
Thực phúc chủng duyên, tận thị hung trung hoài bão.

Bản dịch của Nguyễn Lợi

Câu danh chài lợi, đều như bọt nổi trên sông.
Trồng phúc vãi duyên, ấy thực báu nằm trong bụng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Sơn thiền sư » Ngôn chí