09/08/2020 19:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa đua nở trong rừng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 13:51

 

Đào hoa đua nở trong rừng,
Ước gì được kẻ trỏ đường cho hay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đào hoa đua nở trong rừng