31/03/2023 22:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh bốn mùa - Thu

Tác giả: Chiêu Dương - Nguyễn Tác Phụng

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2020 08:56

 

Ngô đồng lá vàng bay,
Nước sông lẫn trời mây.
Đầy vườn hoa cúc nở,
Đêm trăng tựa ban ngày.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chiêu Dương » Vịnh bốn mùa - Thu