01/12/2022 12:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương hiệu

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/06/2008 11:32

 

Thời trang trải mấy mùa nắng chết
Mác tình trọn kiếp "mết in em" (made in em)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thương hiệu