09/12/2022 03:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo 1
시조 1

Tác giả: U Tak - 우탁

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2017 06:51

 

Nguyên tác

춘산(春山)에 눈 녹인 바람 건듯 불고 간 데 없다.
적은덧 빌어다가 마리 우헤 불리고저
귀 밑에 해묵은 서리를 녹여 볼까 하노라.

Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Trên xuân sơn, gió đùa thổi tuyết, tuyết tan rồi chẳng biết về đâu
Này gió ơi, ta khẽ khẩn cầu, ngang qua đầu thổi lên mái tóc
Trên đầu ta sương pha điểm bạc, gió thổi về cho hạt sương tan
Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » U Tak » Sijo 1