19/01/2022 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ sơn
疏山

Tác giả: Ngải Thân - 艾申

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2014 00:04

 

Nguyên tác

夾道蒼松六月寒,
塵埃只隔白雲間。
重遊恰是十年後,
往事空驚一夢間。
傑閣漫誇新卜築,
危亭不似舊躋攀。
憑誰說與矮師叔,
投老求分一半山。

Phiên âm

Giáp đạo thương tùng lục nguyệt hàn,
Trần ai chỉ cách bạch vân gian.
Trùng du kháp thị thập niên hậu,
Vãng sự không kinh nhất mộng gian.
Kiệt các mạn khoa tân bốc trúc,
Nguy đình bất tự cựu tê phan.
Bằng thuỳ thuyết dữ ải sư thúc,
Đầu lão cầu phân nhất bán san.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng sáu lạnh tùng xanh đường núi
Cách trần gian một khoảng mây bay
Mười năm trở lại chốn này
Chuyện xưa như mộng thêm gây hãi lòng
Gác vẫn cũ khoe công xây lớn
Đình còn cao trèo ớn tay run
Nhờ ai thuyết vị sư lùn
Chia cho nửa núi lập khuôn viên chùa
Sơ sơn: núi Sơ, nằm cạnh sông Phủ 撫河, trấn Hử Loan, huyện Kim Khê, Giang Tây, gần núi Vũ Di, có xây nhiều ngôi chùa lớn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngải Thân » Sơ sơn