28/11/2022 05:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu niên thập nhất nguyệt nhị thập nhất nhật cảm sự nhi tác (Kỳ nhật độc du Hương Sơn tự)
九年十一月二十一日感事而作(其日獨遊香山寺)

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2008 16:54

 

Nguyên tác

禍福茫茫不可期,
大都早退似先知。
當君白首同歸日,
是我青山獨往時。
顧索素琴應不暇,
憶牽黃犬定難追。
麒麟作脯龍為醢,
何似泥中曳尾龜。

Phiên âm

Hoạ phúc mang mang bất khả kỳ,
Đại đô tảo thoái tự tiên tri.
Đương quân bạch thủ đồng quy nhật,
Thị ngã thanh sơn độc vãng thì.
Cố sách tố cầm ưng bất hạ,
Ức khiên hoàng khuyển định nan truy.
Kỳ lân tác phụ long vi hải,
Hà tự nê trung duệ vĩ quy.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Hạnh phúc mịt mờ, hẹn được sao,
Kinh thành rút bỏ, chạy xôn xao.
Bạc đầu khi bác lo cùng đến,
Núi biếc tình tôi dấn bước vào.
Những muốn tìm đàn mong rỗi rãi,
Nhớ khi dắt chó khó lùng theo.
Kỳ lân nem trộn, rồng đem mắm,
Rùa quãy bùn đen, đuổi thế nào?
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Cửu niên thập nhất nguyệt nhị thập nhất nhật cảm sự nhi tác (Kỳ nhật độc du Hương Sơn tự)