07/02/2023 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc lan hoa - Ất Mão Ngô Hưng hàn thực
木蘭花-乙卯吳興寒食

Tác giả: Trương Tiên - 張先

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2007 19:54

 

Nguyên tác

龍頭舴艋吳兒競。
筍柱秋千遊女並。
芳洲拾翠暮忘歸,
秀野踏青來不定。

行雲去後遙山暝。
已放笙歌池院靜。
中庭月色正清明,
無數楊花過無影。

Phiên âm

Long đầu trách mãnh Ngô nhi cạnh.
Duẩn trụ thu thiên du nữ tịnh.
Phương châu thập thuý mộ vong quy,
Tú dã đạp thanh[1] lai bất định.

Hành vân khứ hậu dao sơn minh[2].
Dĩ phóng sinh ca trì viện tĩnh.
Trung đình nguyệt sắc chính thanh minh,
Vô số dương hoa[3] quá vô ảnh.

Dịch nghĩa

Chiếc thuyền nhọn mũi, đầu rồng con trai đất Ngô bơi thi
Từng đôi trai gái chơi đu trên cột tre
Trên bãi thơm hái cỏ non chiều quên về
Cảnh đồng đẹp, người đi trên cỏ xanh lũ lượt không dứt

Đám mây bay rồi, núi xa mờ tối
Ca hát lắng chìm, nhà ao im ắng
Ánh trăng soi giữa sân, chính tiết thanh minh
Biết bao hoa dương bay qua không thấy bóng

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Thuyền rồng trai trẻ thi bơi trải.
Trên đu nhún nhảy đôi cô gái.
Cỏ xanh vui hái chiều quên về,
Cảnh đẹp người chơi dồn dập tới.

Mây bay bay hết non xa tối.
Ca hát im lìm nhà lắng lại.
Trăng sâu soi sáng tiết thanh minh,
Không bóng, hoa dương bay khắp lối.
Bài này được làm năm 1075 ở Ngô Hưng, nay là Hồ Châu, Chiết Giang.

Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Thời xưa, vào dịp tiết thanh minh, trai gái ra đồng chơi xuân, gọi là đạp thanh.
[2] Ý nói các cô gái đẹp như mây đã về hết.
[3] Tức bông tơ liễu. Người xưa thường gọi chung là cây dương liễu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiên » Mộc lan hoa - Ất Mão Ngô Hưng hàn thực