04/12/2020 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình
清平

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 09/07/2008 01:43

 

Nguyên tác

閉門高臥潯陽城,
醉倒乾坤了半生。
豈惜落花曾落魄,
何方忘世已忘形。
燈前鬼火尋皆話,
夢裏桃源續舊銘。
休怪我們終日樂,
在風煙處有清平。

Phiên âm

Bế môn cao ngoạ Tầm Dương thành,
Tuý đảo càn khôn liễu bán sinh.
Khởi tích lạc hoa - tằng lạc phách,
Hà phương vong thế - dĩ vong hình.
Đăng tiền Quỷ Hoả tầm giai thoại,
Mộng lý Đào Nguyên tục cựu minh.
Hưu quái ngã môn chung nhật lạc,
Tại phong yên xứ hữu thanh bình.

Bản dịch của Vũ Hoàng Chương

Thành Tầm Dương nằm cao đóng cửa
Lệch càn khôn đã nửa đời say
Lăng tằng phong cốt bấy nay
Tiếc chi hoa rụng chừ đây hỡi lòng!
Hình hài có hay không chẳng thiết
Thì việc đời quên hết đã sao?
Đèn khuya lửa quỷ đêm nào
Trong mơ nối lại Nguồn Đào ước xưa...
Trọn ngày tháng lũ ta vui đấy
Đừng ai cho việc ấy lạ đời!
Tìm đâu xa - thế nhân ơi!
Chính nơi lửa khói là nơi thanh bình.
Bản Hán văn dựa vào bản phiên âm để viết, chưa có bản đối chiếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Thanh bình