03/02/2023 17:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Hải huyện Tư Giang dịch dạ bạc
南海縣胥江驛夜泊

Tác giả: Lê Cảnh Tuân - 黎景詢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:33

 

Nguyên tác

行止何心任坎流,
飄颻不定此生浮。
百年身世雙蓬鬢,
萬里關河一葉舟。
趙武逢時伸壯志,
伍員無處售忠謀。
那堪南海胥江泊,
懷古情懷動客愁。

Phiên âm

Hành chỉ hà tâm, nhậm khảm lưu,
Phiêu diêu bất định thử sinh phù.
Bách niên thân thế song bồng mấn,
Vạn lý quan hà nhất diệp chu.
Triệu Vũ phùng thời thân tráng chí,
Ngũ Viên vô xứ thụ trung mưu.
Na kham Nam Hải Tư Giang bạc!
Hoài cổ tình hoài động khách sầu.

Dịch nghĩa

Chuyện giúp đời hay đi ở ẩn, mặc dòng nước trôi, còn lòng nào nghĩ đến,
Cuộc đời trôi nổi này lênh đênh bất định.
Thân thể trăm năm, hai mái tóc rối như cỏ bồng,
Quan hà muôn dặm, một lá thuyền con.
Triệu Võ gặp thời thi thố được chí lớn,
Ngũ Viên không nơi thực hiện mưu trung của mình.
Khôn xiết nỗi lúc dừng thuyền ở trạm Tư Giang huyện Nam Hải!
Lòng hoài cổ gợi lên mối sầu của kẻ xa nhà.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Ngập ngừng đi, ở mặc dòng xuôi
Bất định lênh đênh trải cuộc đời
Thân thế trăm năm đầu tóc rối
Quan hà muôn dặm lá thuyền trôi
Gặp thời Triệu Vũ còn thi thố
Hết chốn Ngũ Viên luống ngậm ngùi
Nam Hải Tư Giang dừng bến nước
Nỗi sầu hoài cổ khách khôn nguôi
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Cảnh Tuân » Nam Hải huyện Tư Giang dịch dạ bạc