02/12/2020 03:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm đề “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du bài 2

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 00:18

 

Trăng xế hoa gần đêm tịch liêu
Sử Phong Tình ngát, sóng tình xiêu
Văn Hà Tĩnh, chuyện đời Gia Tĩnh
Nhớ Át Kiều, thương nghiệp Thuý Kiều
Hòn đá ba sinh lăn lóc mãi
Tấm lòng thiên cổ vấn vương nhiều
Mua vui cũng được... ai người khóc
Hoài cảm riêng mình thử nối điêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Cảm đề “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du bài 2