29/01/2023 09:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng tam thủ kỳ 1 (Há mã cổ chiến trường)
遣興三首其一(下馬古戰場)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2011 20:38

 

Nguyên tác

下馬古戰場,
四顧但茫然。
風悲浮雲去,
黃葉墜我前。
朽骨穴螻蟻,
又為蔓草纏。
故老行嘆息,
今人尚開邊。
漢虜互勝負,
封疆不常全。
安得廉恥將,
三軍同晏眠。

Phiên âm

Há mã cổ chiến trường,
Tứ cố đãn mang nhiên.
Phong bi phù vân khứ,
Hoàng diệp truỵ ngã tiền.
Hủ cốt huyệt lâu nghĩ,
Hựu vi man thảo triền.
Cố lão hành thán tức,
Kim nhân thượng khai biên.
Hán lỗ hỗ thắng phụ,
Phong cường bất thường toàn.
An đắc liêm sỉ tương,
Tam quân đồng yến miên.

Dịch nghĩa

Nơi chiến trường xưa tôi xuống ngựa,
Nhìn khắp bốn phía thấy hoang vu.
Gió rít, đám mây trôi,
Lá vàng rơi ngay trước mặt.
Xương khô nay làm tổ cho sâu kiến,
Lại có cỏ dại lại mọc quấn quanh.
Mấy bô lão đi ngang qua than vãn,
Người thời nay vẫn còn muốn nới rộng biên cương.
Hán với Lỗ nào có ai thắng bại,
Biên cương chẳng phải giữ được mãi.
Làm sao mà có được viên tướng như Liêm Pha biết tự kiềm,
Thì binh lính sẽ cùng được ăn ngon ngủ yên.

Bản dịch của Nhượng Tống

Xuống ngựa bên chiến trường,
Nhìn quanh lòng hoang mang.
Gió buồn mây nổi chạy,
Trước ta rơi lá vàng.
Kiến, mối đục xương mục,
Cỏ rợ lại chằng ngang.
Than thở mấy ông lão:
“Mở thêm chi biên cương?”
Biên cương nào chắc mãi?
Thua được sự chi thường!
Tìm đâu tay tướng giỏi:
Ba quân cho ngủ chương
(Năm 758)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ (Nhượng Tống dịch), NXB Văn hoá thông tin, 1996
[] Người nước Triệu thời Chiến Quốc, giúp Triệu đánh bại Tề, Nguỵ. Trận Trường Bình chống Tần khiến Tần nể sở, sau Tần dùng kế ly gián nên bị bại. Cùng kết thân với Lạn Tương Như, sau bị dèm pha, cuối cùng bệnh chết ở nước Sở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng tam thủ kỳ 1 (Há mã cổ chiến trường)